Autorijexamen.nl is een onafhankelijk bureau die als doel is opgezet om de tarieven voor het aanvragen van rijexamens zo betaalbaar mogelijk te maken voor iedereen.

Autorijexamen.nl is een landelijk initiatief voor de aanvraag van rijexamens. Het idee achter dit revolutionaire initiatief is vooral ontstaan om de hoge kosten voor een examenaanvraag te kunnen elimineren. Het initiatief is verder uitgewerkt dat Nederland voortaan n landelijk bureau zal onthouden voor de aanvraag van alle rijexamens.

Zo dachten wij om een stukje zorg van de rijscholen te kunnen overnemen zodat deze zich voortaan alln kunnen richten op het verzorgen van de rijopleiding terwijl Autorijexamen.nl de examenaanvraag voor haar rekening neemt. Wij hopen op een prettige samenwerking met alle rijscholen in het land.

Wij willen voorkomen dat kandidaten onnodig lang moeten wachten op een examendatum zoals dat in vele gevallen wel bekend is, mr vooral dat de hoge kosten een beetje in de hand gehouden kunnen worden zodat het felbegeerde roze papier voor iedereen betaalbaar blijft.

Met dit initiatief kunnen wij alle kandidaten voor de aanvraag van praktijkexamens gelijke en eerlijke kansen bieden. Autorijexamen.nl hanteert kostendekkende tarieven welke landelijk zijn vastgelegd.